Dzeltenā Pūcīte

Katram zvēram ir sava vieta, kur tas jūtās labi. Pūcīte ir vieta, kur bērni jūtas labi.

3-4 gadi

Pūcītes karaļvalsts, kurā saimnieko vidējās vecuma grupas Pūcēni.

Izziņas kāre atklāt ko jaunu, vēlme darboties pašam, šeit manāma ik uz soļa, kur galvenā balva ir apjausma un prieks bērna acīs „Es varu!”, „Man sanāk!”. Caur patstāvīgu darbošanos, rodas ne tikai gandarījums par paveikto, bet tiek likts stūrakmens veiksmīgas pašapziņas attīstīšanai.

Galvenais izziņas veids ir rotaļāšanās, caur ko tiek īstenots mācīšanās process, atbilstoši bērna spējām un vecumposmam. Ar rotaļu palīdzību Pūcēni tiek ievesti aizraujošajā un interesantajā burtu un ciparu pasaulē. Tiek izspēlētas bērnam aktuālākās lomu rotaļas, kas palīdz apzināties  sevi kā personību – zinātkāru, radošu, izpalīdzīgu un mīļu draugu.

Audzinātājas

Ik dienu ar bērniem grupiņā ir gan pedagogs ,gan pedagoga palīgs.

Man ir tas prieks ar saviem Pūcēniem būt kopā jau sešus gadus un man nav lielāka gandarījuma,ka redzēt ka no maziem un nevarīgiem pūčulēniem viņi izaug par lieliem un zinātkāriem Pūcēniem. Katrs ar savu individualitāti , neatkārtojams. Esmu laimīga par katru dienu ko pavadu kopā ar saviem Pūcēniem , atbildot uz daudzajiem "kāpēc: , kopīgi izzinot pasauli un izdzīvojot visu krāsu emociju gammu. Tikai kopā ar bērniem es redzu cik brīnumaina ir pasaule -piepildīta smaidiem, smiekliem un liekisku kopā būšanas sajūtu. Uz tikšanos Dzeltenās pūcītes grupiņā!

Lana Kalniņa, dzeltenās pūcītes audzinātāja

Mani sauc Dita. Strādāju bērnudārzā Pūcīte par auklīti. Darbs man dod lielu gandarījumu. Darbs ir radošs. Bērniņi mīļi. Kolēģītes draudzīgas. Ir prieks, ka darbs ir manas otrās mājas.

Dita Zemgale, dzeltenās pūcītes auklīte.